نام *
person
این فیلد را پر کنید
پست الکترونیکی *
email
این فیلد را پر کنید
شماره تماس
phone
این فیلد را پر کنید
متن پیام *
create
این فیلد را پر کنید

راه‌های ارتباطی

home
دفتر مرکزی: ایران، مازندران، بابل، گلستان ۱۳، مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کد پستی: ۴۷۱۵۷۱۶۴۶۹

phone
۰۰۹۸-۹۰۱-۴۴۸-۳۳۰۶

شبکه‌های اجتماعی

Instagram
Telegram
WhatsApp
placeما را روی نقشه بیابید
فهرست