لیست فرصت‌های شغلی

ردیفعنوانشماره مرجعمهلت درخواست
01
02
03
04

به منظور اعلان درخواست همکاری، فایل رزومه، انگیزه نامه و توصیه نامه (درصورت وجود) خود را در یک فایل زیپ قرار داده و نام آن را نام خانوادگی خود به همراه شماره مرجع  تعیین نمایید. سپس به آدرس ایمیل منابع انسانی (hr@mac.co.ir) ارسال نمایید. لطفا فقط نام فایل خود را بر روی عنوان ایمیل درج نمایید.

به عنوان نمونه برای موقعیت با شماره مرجع ۱۱۳۲، نام فایل و عنوان ایمیل صحیح به صورت ” namar-1132″ می‌باشد.

اعلان علاقمندی کلی

در صورتی که موقعیت شغلی دلخواه خود را نیافتید، به ما اجازه دهید که از توانایی های شما مطلع شویم.

فرم اعلان علاقمندی کلی

فهرست