معرفی

خدمات شرکت مهربد آویژه کاسپین در این حوزه شامل طراحی و تولید خشک کن‌ها و آب‌شیرین کن‌های خورشیدی می‌باشد. خشک‌ کن‌ها و آب‌شیرین کن‌های خورشیدی با جذب نور خورشید، انرژی گرمایی آن را ذخیره می‌کنند. این گرمای ذخیره شده در خشک‌ کن‌های خورشیدی به منظور خشک کردن میوه‌ها و گیاهان استفاده شده و در آب‌شیرین کن‌های خورشیدی به منظور حذف مواد محلول از آب استفاده می‌شود. علاوه بر محصولات معرفی شده در لیست، شرکت مهربد آویژه کاسپین آمادگی دریافت سفارش برای طراحی و تولید این محصولات با ظرفیت دلخواه را نیز دارد.

مشخصات انواع محصولات انرژی خورشیدی

نام محصول
  • توان:
  • ابعاد:
  • وزن:
سایر محصولات
انرژی آب
فهرست