محصولات

سایر محصولات

معرفیشرکت مهربد آویژه کاسپین همچنین به طراحی و تولید حباب نما نیز در ابعاد مختلف و طرح‌های دلخواه پرداخته است. حباب نما یک سازه دکوری است که از حرکت حباب‌های…

انرژی خورشیدی

معرفیخدمات شرکت مهربد آویژه کاسپین در این حوزه شامل طراحی و تولید خشک کن‌ها و آب‌شیرین کن‌های خورشیدی می‌باشد. خشک‌ کن‌ها و آب‌شیرین کن‌های خورشیدی با جذب نور خورشید، انرژی…

انرژی آب

معرفیخدمات شرکت مهربد آویژه کاسپین در این حوزه شامل طراحی و تولید توربین‌های آبی می‌باشد. توربین‌های آبی، سازه‌های هیدرودینامیکی بوده که انرژی آب روان را به یک حرکت دورانی تبدیل…

انرژی باد

معرفیخدمات شرکت مهربد آویژه کاسپین در این حوزه شامل طراحی و تولید توربین‌های بادی محوری و عمودی می‌باشد. توربین‌های بادی، سازه‌های آیرودینامیکی بوده که انرژی باد را به یک حرکت…
فهرست