شرکت مهر بد آویژه کاسپین (سهامی خاص)، به صورت کلی بر پروژه‌های پژوهشی و اجرایی در حوزه بکارگیری، توسعه و طراحی سامانه‌های استفاده کننده از انرژی‌های پاک تمرکز داشته و در این راستا از ظرفیت‌های همکاری با  دانشگاه بهره خواهد برد. این فعالیت‌ها شامل تعریف و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، تعریف و حمایت از طرح‌های پژوهشی، تعریف طرح‌های توجیهی و همچنین اجرای میدانی نیروگاه‌های مقیاس کوچک می‌باشد.

0
پروژه‌های انجام شده
0
پروژه‌های در حال اجرا
0
پروژه‌های آینده
پروژه‌های انجام شده
پروژه‌های در حال اجرا
  • طراحی توربین بادی عمودی ۵ کیلو وات
  • طراحی و تولید خشک کن خورشیدی ۲ کیلوگرم
پروژه‌های آینده
  • تولید توربین بادی عمودی ۵ کیلو وات
  • طراحی آب شیرین کن خورشیدی مقیاس کوچک
  • طراحی توربین آبی ۵ کیلو وات
فهرست