شرکت مهر بد آویژه کاسپین (سهامی خاص)، با تکیه بر دانش متخصصان حوزه انرژی، همواره در مسیر رشد و گسترش فعالیت‌ها و همچنین ارتقای کیفیت محصولات خود بوده و در این راستا از تلاش محققان و همکاری با دانشگاه بهره‌مند خواهد شد.

در حال حاضر نیز فعالیت‌های پژوهشی این شرکت، تحت نظر مدیریت تحقیق و توسعه و در سه دپارتمان تخصصی انرژی بادی، آب و خورشیدی در حال پیگیری است.

دپارتمان انرژی بادی

در این گروه پژوهشی، عمده فعالیت‌ها بر استفاده از انرژی باد به منظور تولید الکتریسیته متمرکز می‌باشد. عملکرد توربین‌های بادی محوری و عمودی طی مطالعات این مرکز ارتقا یافته و در راستای اهداف شرکت بهینه‌سازی می‌شوند.

دپارتمان انرژی آب

در این گروه پژوهشی، عمده فعالیت‌ها بر استفاده از انرژی آب به منظور تولید الکتریسیته متمرکز می‌باشد. عملکرد توربین‌های آبی طی مطالعات این مرکز ارتقا یافته و در راستای اهداف شرکت بهینه‌سازی می‌شوند.

دپارتمان انرژی خورشیدی

در این گروه پژوهشی، عمده فعالیت‌ها بر استفاده از انرژی خورشید به منظور تامین انرژی گرمایی دستگاه‌های مصرف کننده گرما متمرکز می‌باشد. عملکرد آب شیرین کن‌ها و همچنین خشک کن‌های خورشیدی در مقیاس خانگی و صنعتی طی مطالعات این مرکز ارتقا یافته و در راستای اهداف شرکت بهینه‌سازی می‌شوند.

فهرست